Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Dla uczniów SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

               REKRUTACJA ELEKTRONICZNA


https://nabor.pcss.pl/plonsk

 

Regulamin rekrutacji (wkrótce)  

 

Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku oferuje w roku szkolnym 2020/2021 
naukę w różnych typach szkół, profilach i zawodach:


OBEJRZYJ FILM


II Liceum Ogólnokształcące - 2 klasy


  • klasa mundurowa (grupa 1 - policyjna, grupa 2 - wojskowa; rozszerzenia: j.polski i do wyboru jeden przedmiot: geografia, biologia lub historia)

 

  • klasa humanistyczna (realizacja innowacji pedagogicznej, rozszerzenie z j.polskiego i wiedzy o społeczeństwie oraz jednego  przedmiotu do wyboru spośród: biologii, geografii lub historii) - zobacz informacje o klasie  

 

Technikum nr 1 - 3 klasy spośród zawodów:

 

  • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (1 rozszerzenie: matematyka lub geografia) - zobacz informacje

 

  • technik żywienia i usług gastronomicznych (1 roszerzenie: biologia) - zobacz informacje

 

 

 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 - 4 klasy spośród zawodów:

 

 

  • wielozawodowa

 

 

 

 

  • fryzjer

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021


od 11 maja do 23 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 26 czerwca do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (uczniowie składają kopie poświadczone za zgodność przez szkołę podstawową)

 

do 10 lipca 2020 r. - weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne

 

13 lipca 2020 r. godz. 12.00 - podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

 

od 11 maja do 14 lipca 2020 r. do godz. 16.00 - wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

 

od 13 lipca do 20 lipca 2020 r. do godz. 15.00 - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

Nieprzedłożenie w terminie oryginałów jest jednoznaczne z rezygnacją z nauki w szkole.

 

21 lipca  2020 r. godz. 14.00 - podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

od 22 lipca 2020 r.  - rekrutacja uzupełniająca - szczegóły rekrutacji - zobacz

 

24 sierpnia  2020 r. godz. 14.00 - podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej.

 

DORADZTWO ZAWODOWE

 

Test predyspozycji zawodowych, może pomóc Ci odnaleźć właściwą ścieżkę rozwoju zawodowego!

Dla każdego ważne jest, aby lubił wykonywaną pracę. Fakt ten zwiększy Twoje szanse na osiągnięcie sukcesu w życiu zawodowym.

Zapraszamy do wypełnienia testu!

 

TEST KOMPETENCJI ZAWODOWYCH


 


Wygenerowano w sekund: 0.04
7,137,443 unikalne wizyty